Giải bài Chính tả: Hội đua voi ở Tây Nguyên Tiếng Việt 3 trang 63

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài chính tả Hội đua voi ở Tây Nguyên - trang 63 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài chính tả này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

Câu 1: Trang 63 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Nghe - viết:

Hội đua voi ở Tây Nguyên ( từ Đến giờ xuất phát... đến về trúng đích)

Câu 2: Trang 64 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Điền vào chỗ trống:

a) tr hay ch?

Góc sân nho nhỏ mới xây

Chiều chiều em đứng nơi này em...ông

Thấy trời xanh biếc mênh mông

Cánh cò ...ớp ...ắng ...ên sông Kinh Thầy.

b) ưt hay ưc?

  • Chỉ còn dòng suối lượn quanh

Th... nâng nhịp cối thậm thình suốt đêm.

  • Gió đừng làm đ... dây tơ

Cho em sống trọn tuổi thơ - cánh diều.

=> Hướng dẫn làm bài:

a) tr hay ch?

Góc sân nho nhỏ mới xây

Chiều chiều em đứng nơi này em trông

Thấy trời xanh biếc mênh mông

Cánh cò chớp trắng trên sông Kinh Thầy.

b) ưt hay ưc?

  • Chỉ còn dòng suối lượn quanh

Thức nâng nhịp cối thậm thình suốt đêm.

  • Gió đừng làm đứt dây tơ

Cho em sống trọn tuổi thơ - cánh diều.


  • 11 lượt xem