Giải bài Chính tả: Cùng vui chơi Tiếng Việt 3 trang 88

 • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài chính tả Cùng vui chơi - trang 88 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài chính tả này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

Câu 1: Trang 88 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Nhớ - viết: Cùng vui chơi ( từ Quả cầu giấy ... đến hết)

Câu 2: Trang 88 sgk Tiếng Việt 3 tập 2
Tìm các từ

a) Chứa các tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau:

 • Môn bóng có hai đội thi đấu, người chơi dùng tay điều khiển bóng, tìm cách để ném bóng vào khung thành của đối phương.
 • Môn thể thao trèo núi
 • Môn thể thao có hai bên thi đấu, người chơi dùng vợt đánh quả cầu cắm lông chim qua một tấm lưới căng giữa sân

b) Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau:

 • Môn bóng có hai đội thi đấu, người chơi dùng tau điều khiển bóng, tìm cách để ném bóng vào rổ của đối phương
 • Môn thể thao đòi hỏi vận động viên nhảy bật cao để vượt qua một xà ngang
 • Môn thể thao đòi hỏi vận động viên dùng tay, chân hay côn, kiếm... thi đấu.

=> Hướng dẫn làm bài:

a) Chứa các tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau:

 • Môn bóng có hai đội thi đấu, người chơi dùng tay điều khiển bóng, tìm cách để ném bóng vào khung thành của đối phương: bóng ném
 • Môn thể thao trèo núi: leo núi
 • Môn thể thao có hai bên thi đấu, người chơi dùng vợt đánh quả cầu cắm lông chim qua một tấm lưới căng giữa sân: cầu lông

b) Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau:

 • Môn bóng có hai đội thi đấu, người chơi dùng tau điều khiển bóng, tìm cách để ném bóng vào rổ của đối phương: bóng rổ
 • Môn thể thao đòi hỏi vận động viên nhảy bật cao để vượt qua một xà ngang: nhảy cao
 • Môn thể thao đòi hỏi vận động viên dùng tay, chân hay côn, kiếm... thi đấu: võ thuật

 • 11 lượt xem