Giải tuần 27 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

7.

Viết sốĐọc số
23506Hai mươi ba nghìn năm trăm linh sáu
34700Ba mươi tư nghìn bảy trăm
60004Sáu mươi nghìn tám trăm linh bốn
57005Năm mươi bảy nghìn không trăm linh năm
54060Năm mươi tư nghìn không trăm sáu mươi
16001Mười sáu nghìn không trăm linh một
60014Sáu mươi nghìn không trăm mười bốn
45080Bốn mươi lăm nghìn không trăm tám mươi
80000Tám mươi nghìn
70006Bảy mươi nghìn không trăm linh sáu

8.

Số liền trướcSố đã choSố liền sau
99991000010001
347883478934790
506495065050651
251102511125112
467984679946800
599985999960000
999089990999910

9.

300 + 500 = 800 7200 - 200 = 7000

200 + 1000 x 3 = 3200 2000 + 8000 : 2 = 6000

5000 - 1000 + 3000 = 7000 6000 - (3000 - 2000) = 5000

6000 - 3000 + 2000 = 5000 7000 - 3000 x 2 = 1000

(7000 - 3000) x 2 = 8000 2000 : 2 + 5000 = 6000

6000 : 3 + 500 = 2500 2000 x 3 - 4000 = 2000

10.

Giải tuần 27 luyện tập 2

11.

a) Đáp án đúng là: B. 500

b) Đáp án đúng là: D. 46000 + 500 + 70 + 9

12.

Bài làm:

Con thỏ nặng hơn và nặng hơn con ngỗng 2kg.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021