Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 15 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 3 học kì 1. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

1. Tính:

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 15 luyện tập 1

2. Viết (theo mẫu):

Số đã cho210 ngày175kg140 giờ
Giảm 7 lần210 ngày : 7 = 30 ngày
Giảm 5 lần210 ngày : 5 = 42 ngày

3. Có 225 gói kẹo đựng vào các thùng giấy, mỗi thùng chứa 9 gói. Hỏi cần bao nhiêu thùng giấy để có thể đựng hết số gói kẹo?

Bài giải:

..........................................................

.........................................................

..........................................................

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

5. Một xe buýt cỡ vừa có thể chở được 30 hành khách. Một xe buýt cỡ lớn có thể chở được 60 hành khách. Hỏi cần phải cần bao nhiêu xe buýt cỡ lớn để chở được tất cả hành khách của 8 xe buýt cỡ vừa đầy khách?

Bài giải:

............................................................

............................................................

.............................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem