Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao: Bài tự kiểm tra cuổi kì I

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 3 học kì 1. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống (1 điểm)

54 + 6 x 6 = 480 Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao: Bài tự kiểm tra cuổi kì I

2. a) Điền dấu (<,=,>) vào ô trống (1 điểm)

(17 - 12) x 9 Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao: Bài tự kiểm tra cuổi kì I 45

1kg Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao: Bài tự kiểm tra cuổi kì I 900g + 5g

b) Điền số thích hợp vào chỗ chấm và ô trống (1,5 điểm)

1km 15dam = ... m

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao: Bài tự kiểm tra cuổi kì I

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao: Bài tự kiểm tra cuổi kì I

c) Điền vào chỗ chấm sao cho đúng giờ đang chỉ trên mặt đồng hồ (0,5 điểm)

Đồng hồ chỉ ... giờ ... phút hay ... giờ ... phút

d) Điền tiếp vào chỗ chấm cho đúng (0,5 điểm)

Đoạn thẳng AB dài 63cm. Đoạn thẳng CD dài 9cm.

Đoạn thẳng AB dài gấp ... lần đoạn thẳng CD. Vậy đoạn thẳng CD dài bằng ... đoạn thẳng AB.

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (2 điểm).

a) 126 : = 7

Giá trị của là:

A. 882 B. 18

C. 782 D. 81

b) Hình chữ nhật có chiều rộng 8cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Vậy chu vi của hình chữ nhật đó là:

A. 32cm B. 48cm C. 22 cm D. 64cm

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao: Bài tự kiểm tra cuổi kì I

c) Hình bên có số góc vuông là:

A. 10 B. 8 C. 9 D. 7

d) Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

15dm - 13dm = ... dm

A. 137 B. 147 C. 2 D. 20

e) Cho hình chữ nhật ABCD và hình vuông MNPQ có kích thước như hình vẽ:

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao: Bài tự kiểm tra cuổi kì I Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao: Bài tự kiểm tra cuổi kì I

So sánh chu vi của 2 hình ta có thể nói như sau:

A. Chu vi hình chữ nhật ABCD lớn hơn chu vi hình vuông MNPQ.

B. Chu vi hình chữ nhật ABCD bé hơn chu vi hình vuông MNPQ.

C. Chu vi hình chữ nhật ABCD bằng chu vi hình vuông MNPQ.

D. Không so sánh được vì đó là hai hình khác nhau.

4. Đặt tính rồi tính thương, biết số bị chia và số chia lần lượt là:(2 điểm)

a) 97 và 7 b) 420 và 6

..................................................

..................................................

5. Tính số tuổi của cháu hiện nay. Biết rằng ông hiện nay 69 tuổi, 3 năm nữa thì tuổi cháu bằng tuổi của ông. (1,5 điểm)

Bài giải:

.....................................................

.....................................................

.....................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem