Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 7 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 3 học kì 1. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

1. Tính nhẩm:

7 x 5 = 7 x 7 = 7 x 9 = 7 x 3 =

7 x 1 = 7 x 4 = 7 x 8 = 7 x 6 =

7 x 0 = 7 x 10 = 6 x 7 = 0 x 7 =

2. Đặt tính rồi tính:

a) 23 x 7 b) 67 x 5 c) 45 x 6

............................................................

............................................................

3. Viết các phép tính phù hợp, biết:

a) Có 7 đĩa, mỗi đĩa có 5 quả táo, vậy số quả táo có là: ... (quả táo)

b) Có 5 đĩa, mỗi đĩa có 7 quả táo, vậy số quả táo có là: ... (quả táo)

Giải thích điểm giống và khác nhau trong phần a và b nếu trên?

4. a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 1cm.

b) Vẽ đoạn thẳng CD dài gấp 6 lần đoạn thẳng AB

c) Vẽ đoạn thẳng PQ dài bằng đoạn thẳng CD

Bài giải:

...............................................

...............................................

...............................................

5. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt:

Có 5 lọ hoa (như hình vẽ)

Có tất cả ... bông hoa?

Bài giải:

..........................................................

..........................................................

..........................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem