Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 31 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 3 học kì 2. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

8. Tính:

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 31 luyện tập 2

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 31 luyện tập 2

9. Tính nhẩm:

a) 3000 x 3 = b) 21000 x 4 =

6000 : 2 = 12000 : 3 =

7000 x 3 = 13000 x 3 =

8000 : 4 = 15000 : 5 =

10 . Tính giá trị cửa biểu thức:

a) 78408 - 12320 : 2 = b) 20321 + 3245 : 5 =

..................................................................................

..................................................................................

(23527 + 12921) : 4 = (53287 - 22950) x 2 =

..................................................................................

..................................................................................

11. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Một máy bay trực thăng đang bay về hướng Đông, sau đó bẻ lái quay sang trái một góc bằng góc vuông. Hỏi bây giờ máy bay đang bay theo hướng nào?

A. Nam B. Bắc C. Tây D. Không thay đổi

b) Có hai hình vuông nhỏ có cạnh là 6cm và 8cm.

Hình vuông lớn có diện tích bằng tổng diện tích hai hình vuông nhỏ ấy thì có cạnh là:

A. 14cm B. 10cm C. 100cm D. Không tìm được.

12. Một kho chứa 24150kg thóc gồm thóc tẻ và thóc nếp. Biết số thóc nếp bằng số thóc trong kho. Hỏi mỗi loại thóc có bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải:

....................................................

....................................................

....................................................

13. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 31 luyện tập 2

A. Phần diện tích tô màu lớn hơn diện tích phần chưa được tô màu.Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 31 luyện tập 2

B. Phần diện tích tô màu bé hơn diện tích phần chưa được tô màu.Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 31 luyện tập 2

C. Phần diện tích tô màu bằng diện tích phần chưa được tô màu.Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 31 luyện tập 2

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem