Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 23 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 3 học kì 2. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

7. Đặt tính rồi tính thương, biết số bị chia và số chia lần lượt là:

a) 5730 và 5 b) 4563 và 3 c) 5010 và 6

.................................................................................

.................................................................................

8. Khoanh vào chữ cái trước phép tính chia nếu được thực hiện đúng:

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 23 luyện tập 2

9. Biết chu vi của một thửa ruộng hình vuông là 3456m. Tính độ dài mỗi cạnh của thửa ruộng đó?

Bài giải:

.............................................................

..............................................................

..............................................................

10. Tìm , biết:

a) x 6 = 5400 b) x 7 = 2114

..................................................................

...................................................................

c) 9312 : = 8 d) 6216 : = 6

.....................................................................

.....................................................................

11. Một nhóm học tập có ba bạn đang thảo luận về phép chia có dư:

Bạn Hoa nói: " Trong phép chia cho 7 mà có dư thì số dư lớn nhất là 7, số dư bé nhất là 0".

Bạn Bình nói: " Trong phép chia cho 7 mà có dư thì số dư lớn nhất là 6, số dư bé nhất là 0".

Bạn Nga nói: " Trong phép chia cho 7 mà có dư thì số dư lớn nhất là 6, số dư bé nhất là 1".

Bạn Hằng nói: " Trong phép chia cho 7 mà có dư thì số dư lớn nhất là 7, số dư bé nhất là 1".

Hãy xét xem trong bốn bạn đã nói, bạn nào đúng bạn nào sai, vì sao?

Trả lời:

............................................................

.............................................................

.............................................................

12. Tìm một số có 4 chữ số, biết rằng thương của nó khi chia cho 4 là số có ba chữ số mà tổng ba chữ số đó bằng 12 và chữ số hàng đơn vị của thương gấp đôi tổng của hai chữ số còn lại.

Bài giải:

............................................................

............................................................

............................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 9 lượt xem