Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 28 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 3 học kì 2. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

7. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 28 luyện tập 1

Trong hình dưới dây:

A) Diện tích hình chữ nhật bé hơn diện tích hình tròn.

B) Diện tích hình chữ nhật lớn hơn diện tích hình tròn.

C) Diện tích hình chữ nhật bằng diện tích hình tròn.

8. Viết (theo mẫu):

ViếtĐọc
6Sáu xăng-ti mét vuông
635
Một nghìn bảy trăm chín mươi hai xăng-ti mét vuông
3000
Tám trăm bảy mươi lăm xăng-ti mét vuông
1005
Mười nghìn sáu trăm linh bảy xăng-ti mét vuông
9995

9. Tính (theo mẫu):

Mẫu: 15 - 8 = 7 ; 40 : 8 = 5

25 + 18 = ; 72 x 6 = ; 83 - 68 =

80 : 4 = ; 56 : 7 = ; 37 + 53 =

10. a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 28 luyện tập 1

Hình A gồm ... ô vuông Hình B gồm ... ô vuông Hình C gồm ... ô vuông

b) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

A. Diện tích hình A bé hơn diện tích hình C.

B. Diện tích hình A lớn hơn diện tích hình C.

C. Diện tích hình A bằng diện tích hình C.

D. Diện tích hình A bé hơn diện tích hình B.

11. a) Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 28 luyện tập 1

* Hình A gồm 10 ô vuông 1. Diện tích hình A bằng 10.

* Hình B gồm ... ô vuông 1. Diện tích hình B bằng .....

b) Điền từ thích hợp vào chỗ chấm:

Diện tích hình B ....... diện tích hình A.

12. Diện tích tờ bìa màu xanh là 280. Diện tích tờ bìa màu đỏ gấp 3 lần diện tích tờ bìa màu xanh. Hỏi tờ bìa màu đỏ có diện tích bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?

Bài giải:

.......................................................

.......................................................

.......................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 8 lượt xem