Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 33 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 3 học kì 2. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

8. Tính nhẩm:

a) 30000 + 60000 = ....... b) 51000 + 7000 = ..........

80000 - 40000 = ...... 94000 - 4000 = .......

c) 20000 x 4 = ....... d) 21000 x 3 = ......

90000 : 3 = ....... 72000 : 9 = .....

e) 60000 - 10000 + 7000 = .......

24000 : 6 x 7 = ........

9. Đặt tính rồi tính:

37819 + 20465 64752 + 5183 36970 - 7924

......................................................................................

......................................................................................

416 x 7 5204 x 6 27032 : 8

.....................................................................................

.....................................................................................

10. Tìm :

a) 1504 + = 2340 b) x 3 = 9855 c) : 5 = 240

......................................................................................................

.......................................................................................................

11. Một kho chứa 25900kg gạo, lần đầu lấy ra 14300kg, lần sau lấy ra 10750kg. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải:

...................................................

....................................................

...................................................

12. Có 45 lít nước mắm được đựng đều vào 9 can. Hỏi 20 lít nước mắm thì cần mấy can như thế?

Bài giải:

......................................................

.......................................................

......................................................

13. Đố vui: Bạn Nam đánh giây mực vào quyển vở của mình nên có chữ số bị biến mất. Hãy giúp Nam khôi phục lại những chữ số đó nhé!

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 33 luyện tập 2

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem