Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 19 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 3 học kì 2. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

6. Điền tiếp số hạng còn thiếu để được kết quả là 10000:

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 19 luyện tập 2

7. a) Các số tròn trăm liên tiếp từ 9000 đến 1 vạn là:

....................................................................................

b) Các số tròn chục liên tiếp từ 9900 đến 1 vạn là:

..................................................................................

8. Viết theo mẫu:

Mẫu 1: 5897 = 5000 + 800 + 90 + 7

a) 7402 =

b) 6485 =

c) 1209 =

Mẫu 2: 1000 + 400 + 2 = 1402

a) 5000 + 300 + 10 + 7 =

b) 8000 + 20 + 9 =

9. Em hãy giúp hai bạn Hoa và Hồng giải đố:

a) Ban Hoa đố bạn Hồng: "Hãy viết một số có bốn chữ số sao cho tổng các chữ số của số viết được bằng 3".

b) Bạn Hồng đố bạn Hoa: " Hãy phân biệt giá trị của các chữ số 8 trong số 8368; nếu đổi chỗ hai chữ số 8 với nhau thì giá trị của số có thay đổi hay không? Nếu đổi chỗ hai chữ số 3 và 6 trong số đó thì giá trị của số sẽ thay đổi như thế nào?

Bài giải:

..................................................

..................................................

..................................................

10. An có một sợi dây thép dài 18cm, An muốn uốn sợi dây đó thành một hình chữ nhật có chiều dài 6cm. Hỏi chiều rộng của hình chữ nhật là mấy xăng-ti-mét để sợi dây vừa đủ?

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 19 luyện tập 2

Bài giải:

...................................................

...................................................

...................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem