Giải tuần 35 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

7.

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 9899; 27899; 35498; 65260.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 65260; 35498; 27899; 9899.

8.

Giải tuần 35 luyện tập 2

9.

RauThịtSữaGạo
Đơn giá4000 đồng/ mớ60000 đồng/kg5000 đồng/ hộp9000 đồng/kg
Số lượng mua2 mớkg4 hộp3kg
Số tiền mua8000 đồng30000 đồng20000 đồng27000 đồng

Số tiền mang đi chợ là: 90000 đồng

Tổng tiền mua là: 85000 đồng

Số tiền còn thừa là: 5000 đồng.

10.

Bài giải:

1 hộp bút có số tiền là:

48000 : 4 = 12000 (đồng)

7 hộp bút có số tiền là:

12000 x 7 = 84000 (đồng)

Đáp số: 84000 đồng

11.

a)

Trả lời: thứ hai

b)

Trả lời: thứ tư

c)

Trả lời: Ngày 29

12.

Diện tích phần bìa bị cắt đi là: 9 x 7 - (9 + 7 - 1) = 48 ()

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021