Giải tuần 19 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1.

SốĐọcPhân tích cấu tạo bảng
NghìnTrămChụcĐơn vị
2436Hai nghìn bốn trăm ba mươi sáu2436
4721Bốn nghìn bảy trăm hai mươi mốt4721
5693Năm nghìn sáu trăm chín mươi ba5693
6531Sáu nghìn năm trăm ba mươi mốt6531
6186Sáu nghìn một trăm tám mươi sáu6186

2.

Giải tuần 19 luyện tập 1

3.

a) Số gồm: tám đơn vị, năm nghìn, ba trăm và hai chục được viết là: 5328

b) Số gồm: năm đơn vị, bảy trăm, chín nghìn và năm chục được viết là: 9755

c) Số gồm: hai chục, bảy nghìn và ba trăm được viết là: 7320

4.

Giải tuần 19 luyện tập 1

5.

Bài giải:

Cạnh của mảnh bìa hình vuông là:

36 : 4 = 9 (cm)

Đáp số: 9cm.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021