Giải tuần 14 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

6.

Giải tuần 14 luyện tập 2

7.

Bài giải:

giờ có số phút là:

60 : 4 = 15 (phút)

Đáp số: 15 phút.

8.

Bài giải:

Cần phải thuê số thuyền là:

22 : 6 = 3 (thuyền) dư 4

4 người còn dư thuê thêm 1 chiếc thuyền

Vậy cần thuê 4 chiếc thuyền để cả đoàn có thể cùng đi tham quan cùng một lúc.

9.

Bài giải:

Cô giáo có thể chia cho nhiều nhất số bạn là:

58 : 8 = 7 (bạn) dư 2 cái kẹo

Đáp số: 7 bạn và dư 2 cái kẹo

10.

Bài giải:

Giải tuần 14 luyện tập 2

BC = 5cm

Chu vi hình tam giác ABC là:

3 + 4 + 5 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm.

11.

Đáp án đúng là: C. 4

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021