Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 4 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 3 học kì 1. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

1. Tính:

a) 6 x 3 = b) 6 x 6 = c) 6 x 8 =

d) 6 x 9 = e) 6 x 5 = f) 6 x 3 =

h) 6 x 10 = i) 6 x 2 = k) 6 x 0 =

2. Điền vào chỗ trống trong bảng cho dưới đây:

a)

Số hạng127375
Số hạng469352382338
Tổng529676

b)

Số bị trừ627371
Số trừ465352247383
Hiệu329176

3. Hai bạn Lan và Huệ cùng tìm đúng đáp số của bài toán nhưng cách trình bày bài giải khác nhau, em hãy đọc kĩ bài toán và xem các bài giải để xác định ai là người có bài giải chính xác.

Bài toán: "Trong một phòng trà có 6 bàn, mỗi bàn đều bày sẵn một lọ hoa với 3 bông. Hỏi tất cả có bao nhiêu bông hoa?"

Bạn Lan giải:

Số bông hoa có ở cả 6 bàn là:

6 x 3 = 18 (bông)

Đáp số: 18 bông

Bạn Huệ giải:

Số bông hoa có ở cả 6 bàn là:

3 x 6 = 18 (bông)

Đáp số: 18 bông

4. Tìm , biết:

a) : 3 = 6 b) : 5 = 6 c) : 7 = 6

.................................................................................

.................................................................................

5. Quan sát hình vẽ, nêu bài toán rồi giải:

Bài toán: ....................................................................................

Bài giải:

...................................................

...................................................

...................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem