Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 2 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 3 học kì 1. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

1. Đặt tính rồi tính:

a) 725 - 213 b) 917 - 355 c) 782 - 264

...........................................................................

...........................................................................

2. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng lần lượt là:

a) 146 và 92 b) 267 và 123 c) 914 và 28

.............................................................................

..............................................................................

3. Nhìn vào hình vẽ rồi viết các phép tính theo mẫu:

Mẫu:

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 2 luyện tập 1

a)

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 2 luyện tập 1

....................................................

b)

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 2 luyện tập 1

......................................

c)

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 2 luyện tập 1

...........................................

4. Nối mỗi phép tính với mỗi kết quả đúng (theo mẫu):

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 2 luyện tập 1

5. Cho đường gấp khúc AMNP gồm ba đoạn với các số đo được ghi trên hình vẽ. Hãy tính độ dài đường gấp khúc đã cho.

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 2 luyện tập 1

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem