Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 20 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 3 học kì 2. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

6. a) Các số 5328; 5942; 5438; 5192; 5491 được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

......................................................................

b) Các số 7012; 3459; 2135; 5476; 7362 được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

.......................................................................

7.

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 20 luyện tập 2

a) 1km ... 100m b) 1 giờ 37 phút ... 65 phút

c) 5km ... 4572m d) 2 giờ 15 phút ... 75 phút

e) 3m 67cm ... 3267mm g) 6 giờ ... 500 phút

8. Đặt tính rồi tính:

a) 3918 + 4278 b) 2675 + 2109 c) 236 + 2178

........................................................................................

........................................................................................

d) 679 + 2190 e) 5809 + 128 g) 1873 + 239

........................................................................................

........................................................................................

9. a) Vẽ đoạn thẳng MN dài 6cm.

b) Xác định điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN trên hình vẽ ở câu a). Nêu cách xác định trung điểm I.

c) Nếu muốn điểm I chỉ là điểm giữa của 2 điểm M và N thì việc vẽ thêm điểm I có gì khác khi xác định I là trung điểm?

Bài giải:

...........................................................

...........................................................

...........................................................

10. Tìm một số có hai chữ số biết rằng chữ số hàng chục gấp 2 lần chữ số hàng đơn vị. Nếu đổi chỗ chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị thì giá trị của số mới bé hơn số phải tìm là 27 đơn vị.

Bài giải:

..........................................................

..........................................................

..........................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem