Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 17 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 3 học kì 1. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

1. Tính giá trị biểu thức:

a) 235 : 5 - 38 = b) 34 x 7 - 137 = c) 180 : 6 + 50 =

.............................................................................................

.............................................................................................

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 13km x 5 + 67km = 135km Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 17 luyện tập 1 b) 85km : 5 + 7km < 34km Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 17 luyện tập 1

c) (142km + 38km) : 9 > 17km Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 17 luyện tập 1 d) 105km : (3 + 4) > 25km Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 17 luyện tập 1

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) Mọi hình vuông đều là hình chữ nhật. Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 17 luyện tập 1

b) Mọi hình chữ nhật đều là hình vuông. Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 17 luyện tập 1

c) Có một số hình vuông không phải hình chữ nhật. Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 17 luyện tập 1

d) Có một số hình chữ nhật không phải hình vuông. Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 17 luyện tập 1

4. Có một thùng bánh nặng 25kg và có 3 thùng kẹo, mỗi thùng nặng 5kg. Hỏi cả số thùng bánh kẹo bặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải:

................................................

................................................

................................................

5. Tìm một số có ba chữ số, biết rằng tổng các chữ số là 5. Nếu đổi chữ số hàng trăm và hàng đơn vị thì giá trị số không thay đổi. Nếu đổi chỗ chữ số hàng chục với chữ số hàng trăm thì được một số lớn hơn số cần tìm là 180 đơn vị.

Bài giải:

..................................................

..................................................

..................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 10 lượt xem