Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao Bài tự kiểm tra giữa kì II

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 3 học kì 2. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

Phần 1. a) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

1. Có thể viết số 4527 thành tổng:

A. 450 + 27 B. 4000 + 52 + 7

C. 400 + 50 + 20 + 7 D. 4000 + 500 + 20 + 7

2. Trong các số 8097; 8907; 7980; 8970 số lớn nhất là:

A. 8907 B. 8079 C. 7980 D. 8970

3. Trong năm 2010, ngày 26 tháng 1 là ngày thứ 3. Ngày 3 tháng 2 là:

A. Thứ 2 B. Thứ 3 C. Thứ tư D. Thứ năm

4. 1kg 8g = ... g. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 108 B. 1008 C. 1800 D. 1080

5.Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao Bài tự kiểm tra giữa kì II

A) AMB là đường kính của hình tròn tâm O.

B) AB là đường kính của hình tròn tâm O.

C) AC là đường kính của hình tròn tâm O.

D) MOB là đường kính của hình tròn tâm O.

b) Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao Bài tự kiểm tra giữa kì II

Phần 2:

6. Đặt tính rồi tính:

4031 + 677 7168 - 4096 2208 x 4 4518 : 9

.................................................................................................

..................................................................................................

7. Người ta cần chuyển 1500 bao xi măng ra công trường. Có 6 xe ô tô, mỗi xe đã chở được 150 bao. Hỏi còn lại bao nhiêu bao xi măng chưa được chuyển đi?

Bài giải:

........................................................

.........................................................

........................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem