Giải Bài tự kiểm tra giữa kì II

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. a)

1. Có thể viết số 4527 thành tổng: D. 4000 + 500 + 20 + 7

2. Số lớn nhất là: D. 8970

3. Ngày 3 tháng 2 là: C. Thứ tư

4. Đáp án đúng là: B. 1008

5. Đáp án đúng là:

B) AB là đường kính của hình tròn tâm O.

b)

Giải Bài tự kiểm tra giữa kì II

Phần 2:

6.

Giải Bài tự kiểm tra giữa kì II

7.

Bài giải:

6 xe ô tô chở được số bao xi măng là:

150 x 6 = 900 (bao)

Còn lại số bao chưa được chuyển là:

1500 - 900 = 600 (bao)

Đáp số: 600 bao.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021