Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 13 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 3 học kì 1. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

7. Tính nhẩm (theo mẫu):

8. Tính:

a) 9 x 4 + 9 b) 9 x 2 : 3 c) 9 x 3 - 18 d) 9 x 4 x 3

9 x 5 + 9 9 x 4 : 6 9 x 5 - 27 9 x 6 x 5

9 x 6 + 9 9 x 7 : 3 9 x 8 - 35 9 x 9 x 8

9 x 7 + 9 8 x 8 : 2 8 x 7 - 27 9 x 8 x 7

9. Một túi kẹo cân nặng 120g. Hỏi 8 túi kẹo như thế cân nặng bao nhiêu gam?

Bài giải:

...................................................

...................................................

...................................................

10. Một hộp cà phê có 9 gói, mỗi gói cà phê nặng 20g. Hỏi 5 hộp cà phê như thế nặng bao nhiêu gam?

Bài giải:

...................................................

...................................................

...................................................

11.

655g ... 565g820g + 180g ... 1kg
600g + 7g ... 670g145g - 27g ... 40g x 3
700g + 50g ... 800g - 50g69g: 3 ... 40g - 9g
990g + 5g ... 900g + 100g250g + 50g ... 63g : 3 + 180g

12. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Mẹ An có một chiếc cân 2 đĩa và 2 quả cân: 20g và 100g. Mẹ An muốn lấy 60g mì chính từ một túi mì chính nặng 200g. Hỏi mẹ An cần ít nhất mấy lần cân để lấy đủ số mì?

A. 1 lần B. 2 lần C. 3 lần D. 4 lần

13. Số?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021