Giải tuần 28 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

7. Đáp án đúng là:

B) Diện tích hình chữ nhật lớn hơn diện tích hình tròn.

8.

ViếtĐọc
6Sáu xăng-ti mét vuông
635Sáu trăm ba mươi lăm xăng-ti mét vuông
1792Một nghìn bảy trăm chín mươi hai xăng-ti mét vuông
3000Ba nghìn xăng-ti mét vuông
875Tám trăm bảy mươi lăm xăng-ti mét vuông
1005Một nghìn không trăm linh năm xăng-ti mét vuông
10607Mười nghìn sáu trăm linh bảy xăng-ti mét vuông
9995Chín nghìn chín trăm chín mươi lăm xăng-ti mét vuông

9.

25 + 18 = 43 ; 72 x 6 = 432 ; 83 - 68 = 15

80 : 4 = 20 ; 56 : 7 = 8 ; 37 + 53 = 90

10. a)

Hình A gồm 10 ô vuông Hình B gồm 7 ô vuông Hình C gồm 9 ô vuông

b) Đáp án đúng là:

B. Diện tích hình A lớn hơn diện tích hình C.

11. a)

* Hình A gồm 10 ô vuông 1. Diện tích hình A bằng 10.

* Hình B gồm 9 ô vuông 1. Diện tích hình B bằng 9.

b)

Diện tích hình B bé hơn diện tích hình A.

12.

Bài giải:

Diện tích tờ bìa màu đỏ là:

280 x 3 = 840 ()

Đáp số: 840.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021