Giải tuần 31 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1.

Giải tuần 31 luyện tập 1

2.

Thừa số160511208010807
Thừa số678
Tích963068456086456

3.

a) 1000 x 5 = 5000 b) 12000 x 3 = 36000 c) 10000 x 7 = 70000

3000 x 3 = 9000 15000 x 2 = 30000 14000 x 2 = 28000

4000 x 2 = 8000 11000 x 6 = 66000 25000 x 4 = 100000

2000 x 4 = 8000 13000 x 4 = 52000 15000 x 3 = 45000

4.

5. Tính giá trị của biểu thức:

a) 10204 x 3 + 43429 b) 25327 + 12405 x 4

= 30612 + 43429 = 25327 + 49620

= 74041 = 74947

21309 x 4 - 23425 89586 - 13105 x 6

= 85236 - 23425 = 89586 - 78630

= 61811 = 10956

6.

Bài giải:

Trong kho cón lại số tấn xi măng là:

45957 - 9250 x 4 = 8951 (tấn)

Đáp số: 8951 tấn xi măng

7.

Tháng 2 nhiều nhất là có 29 ngày, mà tháng 2 đó có 5 ngày chủ nhật.

=> Ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 2 đó là ngày 1 tháng 2.

Ngày chủ nhật tiếp theo mà ngày 8 tháng 2.

Vậy ngày 12 tháng 2 là thứ năm.

Đáp án đúng là: C

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021