Giải tuần 8 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1.

:

7

286335492170564214
4957310862

2.

Bài giải:

Mỗi chuồng có số con thỏ là:

35 : 7 = 5 (con thỏ)

Đáp số: 5 con thỏ

3.

Bài giải:

Có tất cả số chuồng thỏ là:

35 : 7 = 5 (chuồng)

Đáp số: 5 chuồng

4.

5.

a) Đáp án đúng là: B. 2

b) Đáp án đúng là: B. 3

6.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021