Giải tuần 15 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1.

Giải tuần 15 luyện tập 1

2.

Số đã cho210 ngày175kg140 giờ
Giảm 7 lần210 ngày : 7 = 30 ngày175kg : 7 = 25kg140 giờ : 7 = 20 giờ
Giảm 5 lần210 ngày : 5 = 42 ngày175kg : 5 = 35kg140 giờ : 5 = 28 giờ

3.

Bài giải:

Cần số thùng giấy để có thể đựng hết số gói kẹo là:

225 : 9 = 25 (thùng)

Đáp số: 25 thùng.

4.

Giải tuần 15 luyện tập 1

5.

Bài giải:

8 xe buýt cỡ vừa chứa số hành khách là:

30 x 8 = 240 (hành khách)

Cần số xe buýt cỡ lớn là:

240 : 60 = 4 (xe)

Đáp số: 4 xe.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021