Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 28 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 3 học kì 2. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

1.

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 28 luyện tập 1

7000 - 2000 ... 4999 + 1 4000 + 3 ... 4030

6000 + 4000 .... 10008 7000 + 700 + 70 ... 7077

2000 x 3 + 5 ... 6006 300 + 6000 : 3 ... 2000 + 3 x 100

8000 : 4 + 200 ... 3000 4000 + 6000 ... 9999 + 1

2. Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 53 300 ; 53 400 ; ...; ...; ...; ...; ....

b) 79 000; 80 000; ...; ...; ...; 84 000; ....

c) 99 900; ...; 99 902; ...; ...; ...;....

d) 47 656; 47 657; ...; ...; ...; ...; ...

e) 65 995; ...; 65 997; ...; ...; ....

3. a) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

65 799; 70 000; 66 234; 59 999; 70 005; 69 999.

............................................................................

b) Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

57 799; 60 000; 58234; 49 999; 57 780; 58 209

............................................................................

4. Đặt tính rồi tính:

5127 + 2356 7642 - 4528 2231 x 4 6520 : 5

...............................................................................................

...............................................................................................

5. Tìm :

a) 2345 + = 4261 - 537 = 5642 x 4 = 6468

.......................................................................................................

.......................................................................................................

b) 5642 - = 326 : 4 = 2414 2365 : = 5

......................................................................................................

......................................................................................................

6. Mua 4 hộp sữa hết 50 000 đồng. Hỏi nếu mua 6 hộp sữa như thế thì hết bao nhiêu tiền?

Bài giải:

..............................................

..............................................

..............................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021