Giải tuần 15 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

6. a)

Giải tuần 15 luyện tập 2

b)

Giải tuần 15 luyện tập 2

7.

a)

Thừa số55599910108
Thừa số4447778810
Tích202020636363808080

b)

Số bị chia20365628635408081
Số chia597776889
Thương4684990109

8.

Giải tuần 15 luyện tập 2

a)

9.

Bài giải:

Số học sinh xếp loại giỏi là:

236 : 4 = 59 (học sinh)

Số học sinh xếp loại khá và trung bình khá là:

236 - 56 = 180 (học sinh)

Đáp số: 180 học sinh.

10.

Bài giải:

128 ngày là số tuần là:

128 : 7 = 18 tuần (dư 2 ngày)

Vậy 128 ngày sau là thứ 6.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021