Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 18 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 3 học kì 1. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

6. Đúng điền Đ, sai điền S vào ô vuông:

a) Hình có 4 cạnh bằng nhau là hình vuông. Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 18 luyện tập 2

b) Hình có 4 góc bằng nhau và 1 góc vuông là hình vuông.Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 18 luyện tập 2

c) Hình có tất cả 4 cạnh bằng nhau và có tất cả 4 góc bằng nhau và bằng 1 góc vuông là hình vuông. Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 18 luyện tập 2

d) Hình có 2 cạnh dài bằng nhau và có 2 cạnh ngắn bằng nhau là hình chữ nhật. Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 18 luyện tập 2

7. a) Đặt tính rồi tính tích, biết hai thừa số lần lượt là:

231 và 6 106 và 7 84 và 5 118 và 6

.....................................................................................

.....................................................................................

b) Đặt tính rồi tính thương, biết số bị chia và số chia lần lượt là:

856 và 4 209 và 3 154 và 5 318 và 6

.......................................................................................

.......................................................................................

8. Phát hiện chỗ sai trong phép chia và sửa lại cho đúng:

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 18 luyện tập 2

9. a) An có sợi dây thép dài 12cm, An muốn uốn thành một hình vuông. Hỏi cạnh của hình vuông dài mấy xăng-ti-mét để sợi dây vừa đủ?

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 18 luyện tập 2 Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 18 luyện tập 2

b) Nếu An muốn uốn sợi dây nói trên thành hình chữ nhật có chiều dài là 4cm thì chiều rộng là mấy xăng- ti-mét để sợi dây vừa đủ?

Bài giải:

...........................................................

...........................................................

...........................................................

10. a) Cắt lấy 8 hình tam giác như hình vẽ rồi ghép lại để tạo thành một hình vuông. Dán hình đó vào vở.

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 18 luyện tập 2

b) Quan sát hình mới tạo thành rồi tính chu vi hình vuông bằng 2 cách.

Bài giải:

.....................................................

.....................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021