Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 34 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 3 học kì 2. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

1. Số?

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 34 luyện tập 1

2. Người ta dùng thước đo chiều dài thanh gỗ. Hãy xem hình vẽ dưới đây rồi viết số đo thích hợp vào chỗ chấm:

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 34 luyện tập 1

Thanh gỗ dài ... cm.

3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 34 luyện tập 1

Quả đu đủ cân nặng:

A. 1700g

B. 1500g

C. 1300g

D. 1kg

4. Bảng sau được dùng để tham khảo cỡ giấy mùa đông cho các cỡ chân có chiều dài khác nhau:

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 34 luyện tập 1 Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 34 luyện tập 1

Bàn chân Mai dài 19cm. Dùng bảng trên để xác định cỡ giầy mà Mai thử.

Đáp số: Cỡ giầy ...........

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Ngày 23 tháng 8 là thứ 2, ngày 2 tháng 9 năm đó là:

A. Thứ ba B. Thứ tư C. Thứ năm D. Thứ sáu

b) Tích của số bé nhất có bốn chữ số khác nhau và 9 là:

a. 9000 B. 12840 C. 11106 D. 9207

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021