Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 22 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 3 học kì 2. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

1. Đọc lịch năm 2010 rồi điền tiếp vào chỗ trống:

a) Ngày 1 tháng 5 là ngày thứ ... trong tuần.

b) Ngày 7 tháng 5 là ngày thứ ... trong tuần.

c) Ngày 31 tháng 5 là ngày thứ ... trong tuần.

d) Ngày 5 tháng 9 là ngày thứ ... trong tuần.

e) Ngày 20 tháng 11 là ngày thứ ... trong tuần.

2. Đặt tính rồi tính tích, biết các thừa số lần lượt là:

a) 2013 và 3 b) 2124 và 4 c) 1013 và 5

................................................................................

................................................................................

d) 514 và 7 e) 1105 và 6 g) 4248 và 2

.................................................................................

.................................................................................

3. Tìm chỗ sai trong mỗi cách tính sau và sửa lại cho đúng:

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 22 luyện tập 1

Sửa lại là:

...............................................................................................

...............................................................................................

4. Nêu ba cách trình bày bài giải của bài toán sau:

Bài toán: Người ta cần mua 7300 viên gạch để sửa các phòng học của một trường tiểu học. Lần thứ nhất mua 2500 viên; lần thứ hai mua 2500 viên. Hỏi cần mua tiếp bao nhiêu viên gạch thì đủ gạch xây?

Bài giải:

....................................................................

....................................................................

.....................................................................

5. Dùng compa hãy vẽ một hình tròn có tâm là điểm O cho trước và có bán kính bằng 2cm. Vẽ một bán kính và một đường kính của hình tròn để chỉ rõ bán kính bằng đường kính. Ghi tên đường kính và bán kính đó.

Bài giải:

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 22 luyện tập 1

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021