Giải tuần 12 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1.

Số lớn213556805440
Số bé758865
Số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị?143048724835
Số lớn gấp mấy lần số bé?3771098

2.

a) Hình tam giác ABC:

Bài giải:

Chu vi hình tam giác là:

3 + 5 + 7 = 15 (cm)

Đáp số: 15cm

b) Hình vuông PQRS.

Bài giải:

Chu vi hình vuông PQRS là:

4 + 4 + 4 + 4 = 16 (cm)

Đáp số: 16cm

3.

Bài giải:

Con dê nặng gấp số lần con chó là:

42 : 6 = 7 (lần)

Đáp số: 7 lần.

4. a)

Bài giải:

Quãng đường từ nhà An lên huyện dài hơn quãng đường từ nhà An ra trường số km là:

21 - 3 = 18 (km)

Đáp số: 18km.

b)

Quãng đường từ nhà An lên huyện dài gấp số lần quãng đường từ nhà An ra trường là:

21 : 3 = 7 (lần)

Đáp số: 7 lần.

5.=>

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021