Giải tuần 4 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

6.

a) 6 x 3 + 10 = 28 b) 6 x 8 - 18 = 30 c) 6 x 7 + 30 = 72

d) 25 : 5 + 30 = 35 e) 27 : 3 + 50 = 59 g) 6 x 9 - 34 = 20

7.

8.

9.

Tóm tắt:

Có: 5 mâm

1 mâm: 6 bạn

Lớp 3A: ... bạn?

Bài giải:

Lớp 3A có tất cả số bạn là:

5 x 6 = 30 (bạn)

Đáp số: 30 bạn.

10.

Trả lời:

Trong hình có 5 hình tứ giác

Có 5 hình tam giác

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021