Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 6 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 3 học kì 1. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

1. a) Tìm của: 48 lít; 36kg; 90m

b) Tìm của: 45kg; 80m; 75 phút

2. Tính:

3. Xác định số bị chia, số chia, thương và số dư trong các phép chia của bài tập 2 đã thực hiện ở trên và điền vào các ô trong bảng sau:

66 : 638 : 584 : 428 : 354 : 645 : 6
Số bị chia
Số chia
Thương
Số dư

4. Hãy ghi vào ô trống chữ Đ nếu đó là câu trả lời đúng, chữ S nếu là câu trả lời sai:

Trong phép chia có thể có:

a) Số dư bằng số chia

b) Số dư bé hơn số chia

c) Số dư bằng 0

d) Số dư bằng đúng số bị chia

Nêu ví dụ cho các trường hợp em cho là đúng.

..........................................................................

..........................................................................

5. Viết tiếp vào chỗ chấm trong sơ đồ. Nhìn vào sơ đồ nêu bài toán rồi giải:

Bài giải:

.........................................................

.........................................................

.........................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem