Giải tuần 6 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1. a) của: 48 lít là 8 lít

của: 36kg là 6kg

của: 90m là 15m

b) của: 45kg là 9kg

của: 80m là 16m

của: 75 phút là 15 phút

2.

3.

66 : 638 : 584 : 428 : 354 : 645 : 6
Số bị chia663884285445
Số chia654366
Thương11721997
Số dư030103

4.

Trong phép chia có thể có:

a) Số dư bằng số chia (S)

b) Số dư bé hơn số chia (Đ)

c) Số dư bằng 0 (Đ)

d) Số dư bằng đúng số bị chia (Đ)

Ví dụ: b) 38 : 5 = 7 (dư 3) => số dư bé hơn số chia

c) 35 : 5 = 7 (dư 0) => số dư bằng 0

d) 7 : 8 = 0 (dư 7) => số dư bằng đúng số bị chia

5.

Đề bài:

Một cửa hàng có 90 quả trứng gà, sau một ngày bán được số quả trứng đó. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu quả trứng gà?

Bài giải:

Số trứng gà cửa hàng đó bán được là:

90 : 3 = 30 (quả)

Đáp số: 30 quả trứng gà

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021