Giải tuần 23 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

7.

Giải tuần 23 luyện tập 2

8.

Giải tuần 23 luyện tập 2

9.

Bài giải:

Độ dài mỗi cạnh của hình vuông là:

3456 : 4 = 864 (m)

Đáp số: 864m.

10.

a) x 6 = 5400 b) x 7 = 2114

= 5400 : 6 = 2114 : 7

= 900 = 302

c) 9312 : = 8 d) 6216 : = 6

= 9312 : 8 = 6216 : 6

= 1164 = 1036

11.

Trả lời:

Hoa, Bình và Hằng đều nói sai, vì số dư không thể bằng số chia và đã gọi là phép chia có dư thì số dư phải khác 0. Vậy chỉ có Nga nói đúng.

12.

Bài giải:

Theo bài ra thì tổng của 3 chữ số ở thương là 12 và chữ số hàng đơn vị gấp đôi tổng 2 chữ số còn lại, suy ra tổng của hai chữ số hàng chục và hàng trăm là:

12 : 3 = 4

chữ số hàng đơn vị là:

12 - 4 = 8

Ta có : 4 = 1 + 3 = 2 + 2 = 3 + 1 = 4 + 0

Thương có thể là các số sau: 408; 318; 228; 138

Kiểm tra các điều kiện của đề bài ta thấy thương chỉ có thể là 408 hoặc 318 vì khi đó số phải tìm sẽ có đúng 4 chữ số là:

408 x 4 = 1632 hoặc 318 x 4 = 1272.

Các trường hợp khác không thỏa mãn đề bài.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021