Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 6 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 3 học kì 1. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

6. Đặt tính rồi tìm thương và số dư (nếu có), biết số bị chia và số chia lần lượt là:

a) 36 và 3 b) 42 và 6 c) 45 và 5

......................................................................

......................................................................

d) 96 và 5 e) 43 và 6 d) 65 và 7

......................................................................

......................................................................

7. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 6 luyện tập 2

8. Chọn hình thích hợp để tô màu đúng số ô vuông có trog hình đó:

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 6 luyện tập 2

9. a) Tìm số bị chia, biết số chia là 5, thương là 3 số dư là 0

b) Tìm số bị chia, biết số chia là 6, thương là 5 số dư là 5

Bài giải:

........................................................

........................................................

10. Viết các số rồi sắp xếp theo thứ tự lớn dần, biết:

a) Số gồm có 7 trăm, 2 chục và 5 đơn vị

b) Số gồm có 9 chục, 4 trăm và 8 đơn vị

c) Số gồm có 5 trăm, 6 chục và 9 đơn vị

d) Số gồm có 3 đơn vị và 5 trăm.

Bài giải:

................................................

................................................

.................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021