Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 11 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 3 học kì 1. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

6. Tính nhẩm (theo mẫu):

7. Tính:

a) 8 x 2 + 8 =c) 8 x 6 + 8 =e) 8 x 1 + 8 =
8 x 3 =8 x 7 =8 x 0 + 8 =
b) 8 x 4 + 8 =d) 8 x 8 + 8 =8 x 5 + 8 =
8 x 5 =8 x 9 =8 x 10 + 8 =

8. a) Tính:

b) Đặt tính rồi tính:

426 x 2 205 x 3 120 x 5 113 x 6 325 x 3

............................................................................................

.............................................................................................

9. a) Số?

Thừa số328125208231121130
Thừa số234487
Tích

b) Tìm :

: 4 = 121 : 5 = 107 : 3 = 325 : 7 = 130 : 3 = 307

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

10. a) Mỗi thùng xếp được 120 trái thanh long. Hỏi 5 thùng như thế có bao nhiêu trái thanh long?

Bài giải:

......................................................

......................................................

......................................................

b) Một cửa hàng có 5 thùng kẹo, mối thùng có 115 túi kẹo. Người ta đã bán 285 túi kẹo. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu túi kẹo?

Bài giải:

.......................................................

.......................................................

.......................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021