Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 2 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 3 học kì 1. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

6. Đặt tính và tìm hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 531 và 327 b) 553 và 361 c) 215 và 71

.................................................................................

.................................................................................

7. Tính:

2 x 1 = 5 x 5 = 5 x 9 =

3 x 7 = 4 x 8 = 2 x 9 =

16 : 4 = 25 : 5 = 21 : 3 =

8 . Nhân (hoặc chia) nhẩm (theo mẫu):

Mẫu: 200 x 3 = ? Nhẩm: 2 trăm x 3 = 6 trăm

Vậy 200 x 3 = 600

400 : 2 = ? Nhẩm: 4 trăm : 2 = 2 trăm

Vậy 400 : 2 = 200

a) 300 x 3 = b) 200 x 2 c) 400 x 2

d) 600 : 3 = e) 900 : 3 = g) 800 : 4 =

9. Tính (theo mẫu):

Mẫu: + 17 = $\underbrace{21 : 3}$ - 5 =

10 + 17 = 27 7 - 5 = 2

a) 4 x 7 + 15 = b) 3 x 6 : 2 =

................................................................

c) 5 x 9 - 18 = e) 35 : 5 + 125 =

................................................................

10. Cho 4 tam giác giống nhau (như hình vẽ)

a) Hãy xếp 4 tam giác đã cho thành một hình tứ giác,

b) Tính chu vi của tứ giác tạo thành, biết số đo các cạnh của tam giác được cho trên hình vẽ.

Bài giải:

................................................

................................................

...............................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021