Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 1 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 3 học kì 1. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

6. Viếp tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu):

a) Số liền trước của số 212 đọc là: "Hai trăm mười một", viết là: 211

b) Số liền trước của số 399 đọc là: ... viết là: ..

c) Số liền sau của số 189 đọc là: ... viết là: ...

d) Các số tròn chục lớn hơn 125 và bé hơn 200 là: ....

7. Viết chữ số bé nhất vào chỗ chấm để được kết quả đúng khi so sánh các số có ba chữ số:

a) 216 < 2...1 b) 4...1 < 430

c) 2...6 > ...27 d) ...56 = 15...

e) 7...3 = ...5... e) 209 > ...99

8. Đặt tính rồi tính:

a) 834 - 327 b) 928 - 465 c) 621 - 17

....................................................................

.....................................................................

d) 127 + 81 c) 542 - 350 g) 46 + 182

.....................................................................

.....................................................................

9. Tìm , biết:

a) - 312 = 231 b) - 47 = 134

..................................................................

..................................................................

c) + 64 = 157 d) + 136 = 352

....................................................................

.....................................................................

10. Tính chu vi của hình tứ giác có số đo các cạnh như hình vẽ:

Bài giải:

................................................

................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021