Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 31 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 3 học kì 2. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

1. Tính:

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 31 luyện tập 1

2. Số?

Thừa số160511208010807
Thừa số678
Tích

3. Tính nhẩm:

a) 1000 x 5 = b) 12000 x 3 c) 10000 x 7 =

3000 x 3 = 15000 x 2 = 14000 x 2 =

4000 x 2 = 11000 x 6 = 25000 x 4 =

2000 x 4 = 13000 x 4 = 15000 x 3 =

4. Đặt tính rồi tính:

a) 11714 x 5 31408 x 3 b) 17026 x 5 10820 x 6

...................................................................................................

...................................................................................................

5. Tính giá trị của biểu thức:

a) 10204 x 3 + 43429 = b) 25327 + 12405 x 4 =

.............................................................................................

.............................................................................................

21309 x 4 - 23425 = 89586 - 13105 x 6 =

.............................................................................................

.............................................................................................

6. Một kho hàng chứa 45 957 tấn xi măng. Người thủ kho đã xuất hàng 4 lần, mỗi lần 9250 tấn xi măng. Hỏi trong kho hàng còn lại bao nhiêu tấn xi măng?

Bài giải:

....................................................

....................................................

....................................................

7. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Một tháng 2 nào đó có 5 ngày chủ nhật. Vậy ngày 12 của tháng đó là thứ mấy trong tuần?

A. Ngày thứ ba B. Ngày thứ tư

C. Ngày thứ năm D. Ngày thứ sáu

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021