Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 34 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 3 học kì 2. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

6. Nêu tên đỉnh và cạnh các góc vuông có trong hình sau:Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 34 luyện tập 2

....................................................

....................................................

....................................................

7. Tính diện tích tờ bìa có dạng như hình vẽ dưới đây:

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 34 luyện tập 2

Diện tích tờ bìa là: ... .

8. Một hình chữ nhật có diện tích 200, chiều rộng 8cm. Tính chu vi hình chữ nhật đó.

Bài giải:

....................................................

....................................................

....................................................

9. Mẹ hái được 60 quả táo, chị hái được 35 quả táo. Số táo của mẹ và chị hái được xếp đều vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả táo?

Bài giải:

....................................................

.....................................................

....................................................

10. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một lít nước cân nặng 1kg. Bình rỗng cân nặng 200g. Rót lít nước vào bình đó. Hỏi bây giờ bình nước đó cân nặng bao nhiêu gam?

A. 200g B. 500g C. 700g D. 1200g

11. Đố vui: Quan sát hình vẽ dưới đây và tìm số còn thiếu.

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 34 luyện tập 2

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem