Giải tuần 32 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1.

Bài giải:

Một can có số lít xăng là:

45 : 5 = 9 (lít)

27 lít thì cần số can là:

27 : 9 = 3 (can)

Đáp số: 3 can

2.

Bài giải:

Mỗi chuồng có số con gà là:

60: 5 = 12 (con gà)

48 con thì cần số chuồng là:

48 : 12 = 4 (chuồng)

Đáp số: 4 chuồng.

3.

a) 32 : 4 : 2 = 8 : 2 (Đ) b) 32 : 4 : 2 = 32 : 2 (S)

= 4 = 16

c) 24 : 4 x 2 = 24 : 8 (S) d) 24 : 4 x 2 = 6 x 2 (Đ)

= 3 = 12

4.

Giải tuần 32 luyện tập 1

5.

Bài giải:

Mỗi túi đựng số kg gạo là:

65 : 5 = 13 (kg)

104kg gạo cần số túi là:

104 : 13 = 8 (túi)

Đáp số: 8 túi.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021