Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 1 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 3 học kì 1. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

1. Đọc - Viết theo mẫu:

a) Số 321 được đọc là: Ba trăm hai mươi mốt

b) Số 620 được đọc là: ...

c) Số 803 được đọc là: ...

d) Số "năm trăm ba mươi" được viết là: 530

e) Số "bảy trăm linh năm" được viết là: ....

g) Số "chín trăm sáu mươi tư" được viết là: ...

2. Điền tiếp vào chỗ chấm cho đúng:

a) Số gồm có năm trăm, sáu chục và ba đơn vị được viết là: .... đọc là: ...

b) Số gồm có năm đơn vị, bảy chục và sáu trăm được viết là: ... đọc là: ...

c) Số gồm có năm chục, tám đơn vị và hai trăm được viết là: ... đọc là: ...

d) Số gồm có tám trăm và năm đơn vị được viết là: ... đọc là: ...

e) Các số vừa viết được trong các câu a), b), c), d) được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: ...

3. Đặt tính rồi tính:

a) 431 + 125 b) 547 + 28 c) 276 + 192

...............................................................................

...............................................................................

d) 532 - 212 e) 726 - 319 g) 546 - 38

.............................................................................

.............................................................................

4. Tính nhẩm:

a) 500 + 200 = ..... 600 + 400 = ..... 250 + 50 = .....

b) 800 - 300 = ..... 720 - 120 = ...... 1000 - 700 = ....

5. Đặt đề toán theo tóm tắt rồi giải:

Thùng 1 có: 352 lít

Thùng 2 có: 286 lít

Cả 2 thùng có: ... lít?

Đề bài: ..........................................

Bài giải:

.....................................................

.....................................................

......................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem