Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 11 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản và nâng cao lớp 3 học kì 1. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

1. Bà Ba mang một lồng gà, một lồng vịt ra chợ bán. Biết lồng gà có 12 con, lồng vịt có nhiều hơn lồng gà 8 con. Hỏi bà Ba mang bao nhiêu con vừa gà, vừa vịt mang ra chợ bán?

Bài giải:

......................................................

......................................................

......................................................

2. Lan gấp được 23 con hạc bằng giấy, Lan gấp nhiều hơn Bình 7 con. Hỏi cả hai bạn đã gấp được tất cả bao nhiêu con chim hạc bằng giấy?

Bài giải:

......................................................

......................................................

......................................................

3. Nêu bài toán theo tóm tắt rồi giải bài toán đó:

Bài toán:....................................................

Bài giải:

............................................................

............................................................

............................................................

4. Số?

5. Đố vui: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Một đàn vịt a bờ ao, con đi trước đi trước 4 con, con đi giữa đi giữa 4 con, con đi sau đi sau 4 con. Hỏi đàn vịt có bao nhiêu con?

Đáp số là:

A. 4 con B. 5 con C. 8 con D. 12 con

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 17 lượt xem