Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 24 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 3 học kì 2. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

7. Viết giờ đúng với các kim chỉ trên đồng hồ:

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 24 luyện tập 2

..................... ........................ .......................... ...........................

8. Nêu cách đọc khác (theo mẫu) khi biết:

a) 3 giờ kém 15 phút hay 2 giờ 45 phút

b) 3 giờ 40 phút hay ..............................

c) 10 giờ 35 phút hay .............................

d) 8 giờ kém 17 phút hay ........................

e) 10 giờ kém 25 phút hay .......................

9. Điền dấu (<,=,>) vào chỗ chấm cho đúng:

a) 1 giờ ... 60 phút b) 3 giờ 15 phút ... 200 phút

c) 80 phút ... 1 giờ 30 phút d) 153 phút ... 2 giờ 25 phút

10. Cho hình tứ giác ABCD như hình vẽ.Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 24 luyện tập 2

a) Hãy xác định trung điểm M của cạnh AB và trung điểm N của cạnh CD.

b) Vẽ đoạn thẳng MN, MD, MC.

c) Trong hình mới có bao nhiêu tam giác, bao nhiêu tứ giác? Đọc tên các tam giác, các tứ giác đó.

Trả lời:

......................................................

......................................................

......................................................

11. Tìm hai số có 3 chữ số đều có hàng chục là 0 và tổng các chữ số của cả hai số đó là 19, sao cho:

a) Tổng của hai số đó là lớn nhất;

b) Tổng của hai số đó là bé nhất.

Bài giải:

....................................................

.....................................................

.....................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem