Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 5 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 3 học kì 1. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

1. Tính nhẩm:

a) 6 x 3 = 6 x 5 = 6 x 4 =

b) 18 : 6 = 30 : 6 = 24 : 6 =

c) 18 : 3 = 30 : 5 = 24 : 4 =

2. Tính rồi nhẩm theo mẫu:

Mẫu:

Nhẩm: 5 nhân 5 bằng 25, viết 5 nhớ 2

5 nhân 6 bằng 30 thêm 2 bằng 32, viết 32

3. Đặt tính rồi tính tích, biết các thừa số lần lượt là:

a) 32 và 6 b) 54 và 3 c) 65 và 4

...................................................................................

....................................................................................

4. Có 6 tấm vải mỗi tấm dài 25m. Hỏi có tất cả bao nhiêu mét vải?

Tóm tắt: Bài giải:

................................. .......................................................

................................. ........................................................

................................. .........................................................

5. Quan sát mẫu rồi điền tiếp vào các ô trống trong sơ đồ hình cây dưới đây:

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem