Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 9 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 3 học kì 1. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

1.

a) Dùng ê ke để kiểm tra các góc vuông có trong hình bên rồi đánh dấu góc vuông (theo mẫu).

b) Ghi tên đỉnh và cạnh góc vuông (theo mẫu):

+ Góc vuông đỉnh D, cạnh DA, DC

+ ....................................................

+ ....................................................

2. Trong hình tứ giác ABCD, góc nào vuông? Góc nào không vuông? Ghi rõ tên đỉnh các cạnh của mỗi góc.

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

3. Dùng ê ke vẽ góc vuông, biết đỉnh và một cạnh cho trước:

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Hai miếng bìa nào trong 4 miếng bìa dưới có thể ghép lại để được hai góc vuông?

Hai miếng bìa có thể ghép lại để được hai góc vuông là:

A. (1;2) B. (2;3) C. (1;4) D. (3;4)

b) Năm miếng bìa dưới ghép theo thứ tự nào có thể được một hình chữ nhật?

Năm miếng bìa trên ghép theo thứ tự sau có thể được một hình chữ nhật:

A. (1;2;3;4;5) B. (1;4;3;5;2) C. (1;4;2;5;3) D. (2;5;1;4;3)

5. Trong hình bên:

a) Nêu tên đỉnh và cạnh góc vuông:

..........................................................

b) Nêu tên đỉnh và cạnh góc không vuông:

............................................................

............................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem