Giải tuần 34 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

6.

Góc đỉnh A, cạnh AB, AD

Góc đỉnh D, cạnh DA, DC

Góc đỉnh C, cạnh CA, CB

7.

Diện tích hình chữ nhật lớn là: 4 x 6 = 24 ()

Diện tích hình vuông thừa là: 2 x 2 = 4 ()

Diện tích tờ bìa là: 24 - 4 = 20 ()

Diện tích tờ bìa là: 20 .

8.

Bài giải:

Chiều dài hình chữ nhật là:

200 : 8 = 25 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là:

(25 + 8) x 2 = 66 (cm)

Đáp số: 66cm.

9.

Bài giải:

Mỗi hộp có số quả táo là:

(60 + 35) : 5 = 19 (quả)

Đáp số: 19 quả táo.

10.

1kg = 1000g

Bình nước đó có số g là: 1000 : 2 + 200 = 700 (g)

Đáp án đúng là: C. 700g

11.

Trong mỗi hình người, số ở trên đầu bằng tổng các số ở chân chia cho 2.

Vậy số ở chỗ ? là: (4 + 6) : 2 = 5.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021