Giải tuần 30 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1.

70000 - 20000 = 50000 80000 - 40000 = 40000 60000 - 30000 = 30000

100000 - 30000 = 70000 100000 - 80000 = 20000 50000 - 10000 = 40000

2.

Giải tuần 30 luyện tập 1

3.

Bài giải:

Trại gà còn lại số con là:

17840 - 16760 = 1080 (con gà)

Đáp số: 1080 con gà

4.

Giải tuần 30 luyện tập 1

5.

Bài giải:

Mẹ mua hết số tiền là:

35000 + 10000 = 45000 (đồng)

Cô bán hàng phải trả lại là:

50000 - 45000 = 5000 (đồng)

Đáp số: 5000 đồng.

6.

Tổng số tiềnSố các tờ giấy bạc
10000 đồng20000 đồng50000 đồng
70000 đồng11
30000 đồng11
100000 đồng2
80000 đồng111
60000 đồng11
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021