Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 33 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 3 học kì 2. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

1. Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch:

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 33 luyện tập 1

2. Viết (theo mẫu):

a) 3417 = 3000 + 400 + 10 + 7 4836 =.............................

8275 = ...................... 7019 = ............................

3303 = ...................... 5005 = ............................

b) 2000 + 300 + 50 + 2 = 2352 7000 + 600 + 9 = ..........

5000 + 200 + 60 + 4 = ......... 4000 + 40 = ........

8000 + 800 + 80 + 8 = ........ 9000 + 3 = .......

3.

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 33 luyện tập 1

11085 ... 9999 60000 + 40000 ... 100000

75299 ... 75300 50000 + 30000 ... 80800

40000 ... 35000 + 5000 20000 + 2000 ... 20200

4. a) Viết các số 75843; 83745; 84357; 75438 theo thứ tự từ bé đến lớn:

.............................................................

b) Viết các số 73026; 67320; 73206; 70632 theo thứ tự từ lớn đến bé:

..............................................................

5. Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 230; 250; 270; ...; ...; ....

b) 426; 421; 416; ...; ...; ....

c) 1; 4; 14; 40; ... ; .....

6. Với bốn chữ số 3; 7; 5; 0. Hãy:

a) Viết số bé nhất có 4 chữ số khác nhau: ...........

b) Viết số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau: ..........

7. Phép toán trong mỗi bảng là phép toán cộng; các hình giống nhau biểu thị cụng một số; hai hình khác nhau biểu thị hai số khác nhau. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 33 luyện tập 1

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021